Mobair 2015 -korvausilmalaite kiertoilma-/vastuslämmityksellä

Mobair 2015 -kiertoilmalla ja vastuksella lämmittävä korvausilmalaite soveltuu hyvin vanhoihin rakennuksiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistoilmanvaihto.


Mobair 2015 -korvausilmalaite

Kiertoilmapuhaltimella ja lämmittimellä varustettu Mobair 2015 -korvausilmalaite soveltuu hyvin vanhoihin rakennuksiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistoilmanvaihto. Mobair 2015 suodattaa ja lämmittää energiatehokkaasti huoneeseen virtaavan korvausilman.

Kiertoilmalla ja vastuksella lämmittävä korvausilmalaite

Ulkoa tuleva kylmä ilma lämpenee ensisijaisesti katonrajassa olevan lämpimän ilman avulla. 1,0 W tehoinen puhallin aikaansaa huoneilman ja ulkoa tulevan ilman sekoittumisen, joten energiankulutus on erittäin alhainen. Termostaattiohjattu lisälämmitin voidaan kytkeä käyttöön tarpeen vaatiessa. Patentoitu rakenne takaa vedottoman lopputulok

Raikasta korvausilmaa vedottomasti, puhtaana ja lämpimänä!

Raikas sisäilma myös mökille! Tyypillisesti tulisijalämmitys imee kylmää, suodattamatonta korvausilmaa venttiileistä tai hallitsemattomasti vuotoilmavirtauksina rakenteiden välistä tuoden mukanaan epäpuhtauksia ja hajuja. Kylmä korvausilma jäähdyttää lattiapintoja sekä hidastaa huonelämpötilan nousua mukavuustasolle. Mobair 2015:n avulla vapaa-ajanasunnonkin oleskeluviihtyvyys saadaan maksimoitua eikä lämmitysenergiaa hukata katonrajaan tai parvitilan lämpökerrostumaan. Termostaattiohjattuna lisälämmityksen ottoteho pienenee sisälämpötilan noustessa oleskelulämpötilaan, jolloin laitteen kiertoilmalämmitys riittää estämään vedontunteen.